Leeuwarden in cijfers

Aantal kamers in hotels met NHC-classificatie: 3 sterren

Per 1-7-2003 is de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) formeel van kracht. Alle hotels zijn op grond van het nieuwe systeem opnieuw geclassificeerd. Vanaf medio 2007 zijn de gegevens over aantal geclassificeerde hotels en bijbehorende kamers beschikbaar