Leeuwarden in cijfers

totaal aantal studenten WO

Totaal aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober