Leeuwarden in cijfers

studenten Van Hall Larenstein

Aantal studenten Van Hall Instituut, peildatum 1 oktober