Leeuwarden in cijfers

studenten NHL Stenden Hogeschool

Aantal studenten NHL Stenden Hogeschool, peildatum 1 oktober Sinds 1-1-2018 zijn de hogescholen NHL en Stenden gefuseerd. De studentenaantallen van voor 2018 zijn een optelling van de aantallen van NHL en Stenden.