Leeuwarden in cijfers

leerlingen Nordwin College MBO

Aantal leerlingen Nordwin College (voor 2012 genaamd AOC Friesland) (middelbaar beroepsonderwijs), peildatum 1 oktober