Leeuwarden in cijfers

totaal aantal leerlingen MBO

Totaal aantal leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober