Leeuwarden in cijfers

leerlingen Friese Poort

Aantal leerlingen Friese Poort, peildatum 1 oktober