Leeuwarden in cijfers

leerlingen Friesland College

Aantal leerlingen Friesland College, peildatum 1 oktober