Leeuwarden in cijfers

leerlingen OSG Sevenwolden

Aantal leerlingen OSG Sevenwolden te Grou, peildatum 1 oktober