Leeuwarden in cijfers

leerlingen Piter Jelles

Aantal leerlingen Piter Jelles (voortgezet onderwijs), peildatum 1 oktober