Leeuwarden in cijfers

leerlingen Nordwin College VMBO

Aantal leerlingen Nordwin College (voor 2012 genaamd AOC Friesland) (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), peildatum 1 oktober