Leeuwarden in cijfers

leerlingen Gomarus College

Aantal leerlingen Gomarus College, peildatum 1 oktober