Leeuwarden in cijfers

leerlingen Comenius

Aantal leerlingen Scholengemeenschap Comenius, peildatum 1 oktober