Leeuwarden in cijfers

leerlingen speciaal voortgezet onderwijk

Aantal leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs, peildatum 1 oktober