Leeuwarden in cijfers

leerlingen Beyers Naudé

Aantal leerlingen Beyers Naudé, peildatum 1 oktober