Leeuwarden in cijfers

leerlingen openbaar speciaal basisonderwijs

Aantal leerlingen in het openbaar speciaal onderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober