Leeuwarden in cijfers

leerlingen openbaar basisonderwijs

Aantal leerlingen in het openbaar basisonderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober