Leeuwarden in cijfers

scholen bijzonder speciaal onderwijs

Aantal scholen in het bijzonder speciaal onderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober