Leeuwarden in cijfers

voortijdig schoolverlaters VO

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters Voortgezet Onderwijs. Betreft schooljaar dat begint in de gekozen periode (bijvoorbeeld: het cijfer voor 2005 betreft schooljaar 2005/2006).