Leeuwarden in cijfers

% voortijdig schoolverlaters VO

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters Voortgezet Onderwijs als percentage van totaal aantal onderwijsdeelnemers in het Voortgezet Onderwijs. Betreft schooljaar dat begint in de gekozen periode (bijvoorbeeld: het cijfer voor 2005 betreft schooljaar 2005