Leeuwarden in cijfers

totaal % voortijdig schoolverlaters

Totaal santal nieuwe voortijdig schoolverlaters als percentage van totaal aantal onderwijsdeelnemers. Betreft schooljaar dat begint in de gekozen periode (bijvoorbeeld: het cijfer voor 2005 betreft schooljaar 2005/2006).