Leeuwarden in cijfers

Opgerichte bedrijven naar sector

Aantal opgerichte bedrijven naar sector in de gemeente Leeuwarden. Dit zijn alle nieuwe bedrijfsvestigingen (i.e. inclusief nevenvestigingen of nieuwe bedrijven van iemand die al eerder een bedrijf begon)