Leeuwarden in cijfers

ontwikkeling buurt: achteruit gegaan

% inwoners dat vindt dat de eigen buurt/dorp er de afgelopen jaren op achteruit is gegaan