Leeuwarden in cijfers

nauwelijks/geen contact met buren

% inwoners dat nauwelijks (minder dan eens per maand of nooit contact heeft met buren