Leeuwarden in cijfers

gebruik straatmeubilair

% inwoners dat gebruik maakt van straatmeubilair