Leeuwarden in cijfers

gebruik bibliotheek/bibliobus

% inwoners dat gebruik maakt van een bibliotheek/bibliobus