Leeuwarden in cijfers

gebruik buitenschoolse opvang

% inwoners dat gebruik maakt van buitenschoolse opvang