Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid winkels voor dagelijkse boodschappen

% inwoners dat vindt dat winkels voor dagelijkse boodschappen voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving