Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid verzorgd of beschermd wonen

% inwoners dat vindt dat verzorgd of beschermd wonen voldoende aanwezig is in de woonomgeving