Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid publieke internetvoorzieningen

% inwoners dat vindt dat publieke internetvoorzieningen (in bibliotheek, buurthuis, digitaal trapveld etc.) voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving