Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid buurthuis/multifunctioneel centrum

% inwoners dat vindt dat een buurthuis/multifunctioneel centrum voldoende aanwezig is in de woonomgeving