Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid bibliotheek/bibliobus

% inwoners dat vindt dat een bibliotheek/bibliobus voldoende aanwezig is in de woonomgeving