Leeuwarden in cijfers

voldoende groen in de wijk

% inwoners dat vindt dat er voldoende groen (recreatiegebieden, parken en bossen) is in de wijk