Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid trapveldjes/voetbalkooien

% inwoners dat vindt dat trapveldjes voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving