Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid speelplekken voor jonge kinderen (4-12 jaar)

% inwoners dat vindt dat speelplekken voor jonge kinderen (4-12 jaar) voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving