Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid peuterspeelzaal

% inwoners dat vindt dat een peuterspeelzaal voldoende aanwezig is in de woonomgeving