Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid kinderdagverblijf

% inwoners dat vindt dat een kinderdagverblijf voldoende aanwezig is in de woonomgeving