Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid buitenschoolse opvang

% inwoners dat vindt dat buitenschoolse opvang voldoende aanwezig is in de woonomgeving