Leeuwarden in cijfers

tevredenheid onderhoud trottoirs

% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de verharding/bestrating van trottoirs