Leeuwarden in cijfers

Niet-succesvolle uitstroom klanten Nederlandse Kredietbank Leeuwarden

aantal klanten uit de gemeente Leeuwarden dat niet succesvol is uitgestroomd bij de Nederlandse Kredietbank