Leeuwarden in cijfers

Succesvolle uitstroom klanten Nederlandse Kredietbank Leeuwarden

aantal klanten uit de gemeente Leeuwarden dat succesvol is uitgestroomd bij de Nederlandse Kredietbank