Leeuwarden in cijfers

redelijk kunnen rondkomen

% inwoners dat zegt redelijk te kunnen rondkomen met het inkomen van zijn/haar huishouden