Leeuwarden in cijfers

totale onttrekking

Totaal aantal woningen dat in de betreffende periode is onttrokken aan de woningvoorraad