Leeuwarden in cijfers

sloop

Aantal woningen dat door sloop in de betreffende periode is onttrokken aan de woningvoorraad