Leeuwarden in cijfers

overige onttrekking

Aantal woningen dat niet door sloop in de betreffende periode is onttrokken aan de woningvoorraad