Leeuwarden in cijfers

negatief zelfbeeld

aandeel 12-18 jarigen met een negatief zelfbeeld