Leeuwarden in cijfers

uitstroom basisonderwijs

aandeel kinderen van groep 8, die uitstromen naar Havo onderwijs of hoger, Bron: Key2JongerenMonitor