Leeuwarden in cijfers

opleidingsniveau ouder

aandeel ouders met geen of lageronderwijs; bron Wijkenquête