Leeuwarden in cijfers

middelen gebruik

aandeel 12-18 jarigen gebruik tabak, alcohol en/of drugs)