Leeuwarden in cijfers

jeugdzorg

aandeel 0-18 jarigen dat gebruik maakt van Jeugdzorg